Disclaimer

Wat u zeker moet weten, alvorens u registreert.

 • het is enkel toegestaan dat MLB-leden registreren
 • het staat elk MLB-lid uiteraard vrij om te registreren
 • bij registratie dient u deze disclaimer te hebben gelezen
 • bij registratie dient u akkoord te gaan met deze disclaimer
 • als u registreert, dient u alle “verplichte velden” in te vullen
 • uw ingevoerde gegevens worden gebruikt voor ledenbeheer
 • uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt
 • uw gegevens worden niet openbaar (online) gepubliceerd
 • enkel andere MLB-leden kunnen uw gegevens raadplegen
 • u mag de gegevens van andere MLB-leden niet verspreiden
 • u kan op elk moment uw account zelf verwijderen
 • als MLB-lid gaat akkoord dat wij u mailen indien nodig

Welke gegevens worden er tijdens de registratie?

 • uw gebruikersnaam, dewelke uw ROEPNAAM in drukletters is
 • uw voornaam, achternaam en geboortedatum
 • uw mailadres, uw zelf gekozen en geheim wachtwoord
 • uw straat, huisnummer, postcode en woonplaats
 • uw zelf gekozen profielfoto

MLB is gemachtigd deze disclaimer indien nodig aan te passen.


Het is verboden deze site en alles wat daartoe behoort, te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren of openbaar te maken op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.